Deduction Board Games Dice Games Math Board Games Number Board Games

At the Office

At the Office details

At the Office overview

At the Office is a roll-and-write game in which you roll five dice, choose a result, and assign it to a member of your team on the score sheet. When the active player chooses one result of the roll, it becomes unavailable to others. You need to consider the big picture and manage your team to score as many points as possible and win the title of Boss of the Year. Grab some pencils and dice, and get to work!

•••

At the Office to gra Roll&Write, w której rzucacie 5 kośćmi, wybieracie wynik i przypisujecie go czÅ‚onkowi swojego zespoÅ‚u na arkuszu punktacji. Kiedy aktywny gracz wybierze jeden z wyników rzutu, staje siÄ™ on niedostÄ™pny dla pozostaÅ‚ych. Waszym zadaniem bÄ™dzie obranie szerszej perspektywy i takie zarzÄ…dzanie zespoÅ‚em, aby finalnie zdobyć jak najwiÄ™cej punktów i otrzymać tytuÅ‚ Szefa Roku. OÅ‚ówki i kostki w dÅ‚oÅ„ i do dzieÅ‚a!

At the Office reviews

Subscribe to Meeple Mountain!

Crowdfunding Roundup

Crowdfunding Roundup header

Resources for Board Gamers

Board Game Categories